Ouderschapsplan

Na de scheiding blijf je beiden verantwoordelijk voor de zorg en de opvoeding van je kind. Je behoudt namelijk allebei het ouderlijk gezag. Als ouders ben je daarom wettelijk verplicht om een ouderschapsplan te maken en dit tegelijk met het verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank.

Afspraken scheiding in ouderschapsplan

In het ouderschapsplan spreek je samen af hoe je de zorg en opvoeding van je (minderjarige) kind voortzet na de scheiding. Sommige ouders kiezen bijvoorbeeld voor het co-ouderschap. In het ouderschapsplan maak je naast afspraken over de zorgverdeling ook afspraken over de kinderalimentatie en de communicatie. Je bedenkt samen hoe je elkaar informeert over je kind, bijvoorbeeld over hoe het gaat op school.

Meer informatie over het maken van een ouderschapsplan lees je de site van het NJI.nl. Op Uitelkaar.nl kun je tegen betaling een ouderschapsplan opstellen.

Telt de mening van mijn kind ook mee?

Het is belangrijk om je kind te betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. De rechter vraagt kinderen vanaf 12 jaar naar hun mening en weegt die mening mee in de uiteindelijke beslissing. Dit betekent niet dat de rechter altijd doet wat je kind wil. Hij of zij baseert de beslissing uiteindelijk op wat het beste is voor je kind.

Wat als je geen omgangsafspraken kunt maken?

Als je het samen niet eens kunt worden over het ouderschapsplan, dien je alleen een voorstel in voor de zorgverdeling. Daarnaast kun je ook raad en advies vragen aan de rechter. Soms is het handig om een mediator in te schakelen. De rechter neemt uiteindelijk een beslissing over de omgangsregeling.

Het uitvoeren van de omgangsregeling

Kinderen hebben recht op hun ouders. En ze hebben recht op een relatie met beide ouders. Beide ouders horen hun uiterste te doen om dit voor elkaar te krijgen. Het komt voor dat een omgangsregeling erg moeilijk uit te voeren is. Soms zijn er nog meer ruzies tussen de ouders vanwege de omgangsregeling, dan dat er ruzies waren toen de ouders nog onder één dak leefden. Voor kinderen is dat niet te begrijpen.

Ruzies tussen ex-partners komen waarschijnlijk doordat ieder voor zich probeert een 'goede ouder' te zijn. Besef dat je in je eentje niet die ouder voor je kind kunt zijn, die je daarvoor met z'n tweeën was. Dat neemt de spanning misschien een beetje weg. Als je respect hebt voor de (opvoed)talenten van de ander, kun je misschien zonder of met minder ruzie tot afspraken komen.

Kinderen hebben last van een scheiding. Hun wereld raakt uit evenwicht. Houd steeds het belang van je kind voor ogen. Wil je kind een keer niet komen, dwing het dan niet. Wil je kind een keer extra langs gaan, vind dat dan goed. Je kind houdt van beide ouders en laat dat zien in zijn onzekere houding over de omgangsregeling. Kinderen waarvan de wereld uit evenwicht is, zoeken veiligheid in het bekende, in rituelen of vaste gewoontes.

Dwing je kind daarom in het begin van de omgangsregeling niet te veel om zich koste wat kost aan de afspraak te houden. De onzekerheid van je kind hoeft niet meteen te leiden tot het aanpassen van de omgangsregeling. Dat kan juist voor meer verwarring zorgen bij je kind.

Leer kijken door de ogen van je kind

Professionele hulp is mogelijk in de vorm van advies en praktische oefeningen. Dat helpt je om de scheiding zo goed mogelijk te regelen voor je kinderen.

  • Via VillaPinedo.nl kun je een online workshop volgen. In deze workshop vertellen kinderen hoe het is om gescheiden ouders te hebben. Je leert zo kijken door de ogen van je kind.
  • Je kind kan meedoen aan bijvoorbeeld Stoere Schildpadden (4 tot 6 jaar), Dappere Dino's (6 tot 8 jaar) .
  • Op Kies voor het Kind (voor kinderen en ouders) vind je onder andere het Kindplan om samen met je kind in te vullen.
  • Voor een luisterend oor kun jij of je kind bellen of appen met Het Huis.

Ontzegging van het ouderlijk gezag

Bij hoge uitzondering besluit de rechter dat een ouder het ouderlijk gezag ontzegd wordt of dat een ouder zijn of haar kind niet meer mag zien. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de rechter vindt dat een ouder niet geschikt is of in staat is tot omgang met het kind. In alle gevallen neemt de rechter een beslissing die in het belang is van jullie kind

Als je kind 18 wordt

Zodra kinderen 18 worden, mogen ze zelf kiezen waar ze willen wonen en wanneer ze hun ouders willen zien. Voor hen is eigenlijk alleen de regeling over de kinderalimentatie van belang. Je bent als ouder namelijk wettelijk verplicht om je kind tot het 21e jaar financieel te ondersteunen.

Betrouwbare bron Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.
Heb je een vraag? Bel ons op 038 - 799 9008 of neem online contact op