Systeemtherapeut

Alle kinderen moeten optimaal thuis gezond en veilig op kunnen groeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen meedoen. Dat zien we als een fundamenteel recht en dat is waar we als Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) aan bij willen dragen.

Het CJG is aanspreekpunt voor ouders met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid en voor professionals die met kinderen werken en onze kennis nodig hebben. En voor de kring van betrokkenen om gezinnen heen. Wij ondersteunen gezinnen, liefst kort maar langer waar nodig. We laten de regie bij het gezin en beginnen bij de vraag die zij hebben. Door goed te luisteren en rekening te houden met hun behoeften en wensen. Door hun familiegroepsplan als basis te nemen voor wat we samen doen. Daarbij vinden we het ook belangrijk om dat te doen wat nodig is: we beginnen met een verklarende analyse, een puzzel die we samen met ouders leggen, om te begrijpen waarom een vraag er is. Daarna bouwen we verder aan een plan dat past bij hen en gestoeld is op wetenschap, kennis en onderzoek.

We denken en handelen dan ook vanuit de volgende kernwaarden:

 • Eigen regie, samen verantwoordelijk
 • Doen wat nodig is, in 1 x goed
 • Verbinden van kennis en expertise
 • Eén gezin, één plan
 • Normaliseren van het 'gewone' leven en de-medicaliseren

Naast ambulante jeugd- en opvoedhulpverlening en het voeren van casusregie indien is doorverwezen naar geïndiceerde zorg, is preventie ook een taak van het CJG. Daarvoor werken bij ons niet alleen jeugd- en gezinswerkers, systeemtherapeuten en gedragswetenschappers, maar ook jeugdgezondheidszorg professionals.

Om de ambitie waar te maken, breidt het Centrum voor Jeugd en Gezin uit en is op zoek naar een

Systeemtherapeut

24 - 36 uur

Als Systeemtherapeut help je mee bij het vormgeven van een goede en veilige ontwikkeling van jeugdigen in hun gezin. We kijken hierin altijd naar de jeugdige in zijn/haar context. Waarbij we samenwerken met jeugdigen en hun ouders en werken vanuit hun eigen regie en expertise. Onze werkwijze kenmerkt zich door eerst te begrijpen en daarna pas te (be)handelen (werken met de verklarende analyse). Bij het CJG vinden we het belangrijk dat kinderen ‘zo thuis mogelijk opgroeien’ en streven we naar 0 uithuisplaatsingen.

Taken binnen deze functie:

 • Systemische diagnostiek vormgeven en uitvoeren
 • Systeem therapeutische interventies en systeembehandelingen uitvoeren gericht op het herstel van de verbinding in het gezin en de ouderrol van de opvoeders. Werken met gezinnen met uiteenlopende problematiek van opvoedvragen, complexe scheidingen, vastgelopen patronen in het gezien en psychiatrische problematiek.
 • Je neemt deel aan casuïstiekbespreking en Methodische Leer Bijeenkomsten (MLB) en levert een inhoudelijke bijdrage vanuit jouw vakgebied
 • Consultatie, advies en intervisie bieden aan teamleden in het kader van systemisch werken
 • Je verzorgt trainingen voor de collega’s over systemisch werken en gespreksvoering met gezinnen
 • Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de systeemtherapie en deelt deze informatie met collega’s
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkelingen en het beleid van het Centrum voor Jeugd en Gezin en ondersteunt bij de ontwikkelingen van methodisch en systemisch werken

Ingangsdatum: Zo spoedig mogelijk

Functie-eisen:

 • Je bent geregistreerd als Systeemtherapeut, NVRG
 • Je bent SKJ geregistreerd in het beroepsregister voor jeugd- en gezinsprofessionals
 • Je hebt meerdere jaren ervaring als systeemtherapeut
 • Recente Verklaring Omtrent Gedrag
 • Kennis van het sociaal domein en relevante wet- en regelgeving

En het is fijn als je:

 • Net als wij het belangrijk vindt dat kinderen opgroeien bij hun ouders
 • In een enthousiast en inspirerend team het verschil maakt voor ouder en kind
 • Contactueel sterk bent en uitblinkt in communicatieve vaardigheden
 • Een werkrelatie kunt opbouwen vanuit meervoudige partijdigheid
 • In staat bent tot reflectie op je eigen handelen en dat van de collega’s om zo samen steeds beter te worden in het werken met gezinnen
 • Actief, veerkrachtig, ondernemend en een motivator bent voor anderen met goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • Een flexibele instelling hebt en het prettig vindt om in een zelfstandige werkomgeving te werken
 • Energie krijgt van ontwikkelen en samenbouwen en wilt bijdrage aan de ontwikkeling en uitbreiding van de teams binnen het CJG

Werkdagen: De werkdagen spreken wij in overleg af. Mogelijkheid tot thuiswerken is aanwezig.

Standplaats: Het lokale CJG, maar werkzaamheden worden bij voorkeur in de leefomgeving van degene die onze dienstverlening vraagt, uitgevoerd.

Werkgever: Stichting Jeugd Noord Veluwe (één van de drie CJG-partners)

De Stichting Jeugd Noord-Veluwe hanteert de cao Jeugdzorg en deze functie is ingedeeld in schaal 11 (2024: € 3786,70 - € 5722,20 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek).

We bieden een deskundig en enthousiast samen organiserend team met leuke collega’s, een grote mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, in een functie met veel variatie en mogelijkheden om je deskundigheid te vergroten.

Ben je enthousiast geworden? Stuur je CV en motivatie naar Manon de Rijk (HR Business Partner) onder vermelding van ‘sollicitatie Systeemtherapeut’ naar sollicitatie@cjgnoordveluwe.nl. Door de groei van de organisatie wordt er vooralsnog geen sluitingsdatum opgenomen voor deze vacature.

Acquisitie naar aanleiding van deze oproep wordt niet op prijs gesteld