Vacature Voorzitter klachtencommissie medewerkers

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (verder te noemen het CJG) wil er zijn voor alle vragen van ouders over opvoeden, opgroeien en gezondheid. En niet alleen voor ouders, we zijn ook aanspreekpunt voor professionals die met kinderen werken en onze kennis nodig hebben. En voor de kring van betrokkenen om gezinnen heen. Wij ondersteunen gezinnen, liefst kort maar langer waar nodig. We nemen niet over en bepalen niet de richting maar beginnen bij de vraag die zij hebben. Door te luisteren, door rekening te houden met hun behoeften en wensen, door de regie bij hen te laten. Door hun familiegroepsplan als basis te nemen voor wat we samendoen.

Alle kinderen moeten optimaal thuis op kunnen groeien. Dat zien we als een fundamenteel recht en dat is waar we als CJG aan bij willen dragen. Daarbij vinden we het ook belangrijk om dat te doen wat nodig is: we beginnen met een verklarende analyse, een puzzel die we samen met ouders leggen, om te begrijpen waarom een vraag er is. Daarna bouwen we verder aan een plan dat past bij hen en gestoeld is op wetenschap, kennis en onderzoek.

Preventie is ook een taak van het CJG. Daarvoor werken bij ons niet alleen jeugd- en gezinswerkers en gedragswetenschappers, maar ook jeugdgezondheidszorg professionals.

Het CJG is op zoek naar een

Voorzitter klachtencommissie medewerkers

Doel Het doel van de Klachtenregeling medewerkers is een bijdrage te leveren aan goede en rechtvaardige verhoudingen binnen het CJG. Klachten kunnen gaan over arbeids-gerelateerde situaties en ongewenst gedrag. De Klachtenregeling beoogt de mogelijkheid tot herstel van de onderlinge verhoudingen tussen de betrokkenen.

Functie Als voorzitter van de Klachtencommissie medewerkers houd je je bezig met het snel, correct en onpartijdig afhandelen van klachten volgens wet- en regelgeving en het gezamenlijke klachtenreglement medewerkers van het CJG.

De Klachtencommissie bestaat uit een door de Raad van Bestuur van het CJG benoemde, externe en onafhankelijke voorzitter, en ook zeven leden die werkzaam zijn bij het CJG. Deze zeven leden zijn vijf leden die elk een lokaal team vertegenwoordigen, een gedragswetenschapper en een beleids-/kwaliteitsmedewerker.

Als voorzitter word je benoemd voor een periode van vier jaar met mogelijkheid tot herbenoeming.

Taken

  • Bepalen ontvankelijkheid van de klacht;
  • Bemiddelen tussen de medewerker en de verweerder;
  • Samenstellen van een werkcommissie die de klacht onderzoekt en beoordeelt;
  • Het samen met de werkcommissie zorgvuldig uitvoeren van het klachtenreglement;
  • Advisering ter voorkoming van soortgelijke situaties;
  • Daarnaast beoordeel je mogelijke herzieningen van het klachtenreglement en stel je een jaarverslag op.

Functie eisen Voor deze functie ben je in het bezit van een HBO/WO werk- en denkniveau. Je hebt al kennis en ervaring van klachtenprocedures. Je ziet het als uitdaging om klachten af te handelen en hebt ervaring met complexe gespreksvoering. Daarnaast heeft het de voorkeur dat je affiniteit hebt met de doelgroep, de visie en het werk van het CJG. Je hebt aandacht voor details, bent communicatief vaardig is en je hebt integriteit hoog in het vaandel staan. Je bent zakelijk en menselijk tegelijk en kunt onafhankelijk boven de partijen staan.

Tijdsinvestering De tijdsinvestering is afhankelijk van het aantal klachten dat wordt ingediend. Op het moment dat er een klacht is, geven de taken zoals hierboven beschreven in het klachtenreglement een beeld van de tijdsinvestering.

Vergoeding De vergoeding wordt in overleg vastgesteld.

Interesse?

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Jan Gerrit Duinkerken, Kwaliteits- en beleidsmedewerker bij het CJG, tel. 06-13968863, j.duinkerken@jeugdnoordveluwe.nl

Heb je interesse in deze vacature? Dan kun je dit kenbaar maken door vóór 20 februari a.s. motivatie en CV o.v.v. vacature voorzitter klachtencie medewerkers, te mailen naar sollicitatie@cjgnoordveluwe.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze oproep wordt niet op prijs gesteld.