Bewegen en Plezier het 'Extra' aanbod van Goed Bezig

Club Extra

Club Extra is voor kinderen die door een lichamelijke- of verstandelijke beperking niet zomaar naar een sportaanbieder kunnen. Hierbij kun je denken aan:

  • Autisme spectrum stoornis (ASS)
  • Chronische aandoening (diabetes, multiple sclerose)
  • Gedragsproblematiek (ADHD)
  • Lichamelijke beperking
  • Meervoudige beperking
  • Niet aangeboren hersenletsel
  • Verstandelijke beperking (IQ)
  • Auditieve beperking (slechthorend)
  • Visuele beperking (slechtziend)

Klik voor meer info en aanmelden

Extra Gym+

Goed Bezig Oldebroek gunt iedereen een gezond en energiek leven. We merken echter dat kinderen soms al op jonge leeftijd de nadelige gevolgen ervaren van ongezond eten en weinig bewegen. Kinderen zitten niet lekker in hun vel en kunnen zich minder goed concentreren. Om deze reden organiseren wij voor kinderen uit groep 4, 5 en 6: Extra Gym+: Een gratis 12 weeks programma waarbij kinderen aan de slag gaan met voeding, bewegen en leren ze wat nodig is om lekker in je vel te zitten.

klik hier voor meer info en aanmelden

Extra Gym

Extra Gym is er voor kinderen die het moeilijk vinden om in de gymles, thuis, in de buurt of bij de sportvereniging mee te doen. Dit kan doordat het bewegen zelf moeilijk gaat, het ontbreekt aan zelfvertrouwen. Bij moeilijk bewegen kun je denken aan een motorische achterstand (houterig, beweegangst, weinig evenwicht).

klik hier voor meer info en aanmelden